ilgalaikis turtas

ilgalaikis turtas
ilgalaikis turtas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ne perparduoti ar paversti pinigais skirtas materialusis turtas, kuris turi reikšmingą vertę ir bus pelningai naudojamas ilgiau negu vienus metus, pvz., organizacijai priklausantys žemės sklypai, pastatai ir įrenginiai. atitikmenys: angl. fixed asset ryšiai: susijęs terminasturtas šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP-43(1), 2009

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ilgalaikis turtas — statusas T sritis turto vertinimas apibrėžtis Turtas, kurį verslo subjektas naudoja ilgą laiką ir numato naudoti prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. atitikmenys: angl. non current assets šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai (2011) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Turtas, kuris naudojamas nesusidėvi ir išlaiko savo pradinį tapatumą visą numatomo naudojimo laiką. atitikmenys: angl. non expendable property ryšiai: susijęs terminas – sunaudojama materialinė priemonė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikis turtas — statusas Aprobuotas sritis mokesčiai apibrėžtis Daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis turtas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas naudoja ekonominei naudai gauti arba viešosioms paslaugoms teikti ilgiau kaip 12 mėnesių. atitikmenys: angl. fixed… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis 1. Sąskaityboje – kreditas. 2. Organizacijai priklausantys gamybiniai arba naudingieji ištekliai. pavyzdys( iai) Žemės sklypai, pastatai, įrenginiai, pinigai ir pan. atitikmenys: angl. asset ryšiai: susijęs… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Organizacijos turimas materialusis turtas. atitikmenys: angl. property ryšiai: susijęs terminas – ilgalaikis turtas šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikis finansinis turtas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. atitikmenys: angl. fixed financial… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • materialusis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Fiziškai egzistuojantis turtas, pavyzdžiui, pinigai, nekilnojamasis turtas ar technika. atitikmenys: angl. tangible assets ryšiai: susijęs terminas – trumpalaikis turtas susijęs terminas – ilgalaikis turtas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trumpalaikis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Turtas, kuris lengvai gali būti iškeistas į pinigus, parduotas arba suvartotas. pavyzdys( iai) Atsargos, nebaigti gaminiai, skolos, išankstiniai mokėjimai ir banko sąskaitų likučiai. atitikmenys: angl. current… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nematerialusis turtas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nefizinis turtas, toks kaip prestižas, intelektinės nuosavybės teisės. atitikmenys: angl. intangible asset ryšiai: susijęs terminas – trumpalaikis turtas susijęs terminas – ilgalaikis turtas susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”